Odzyskaj zdrowy sen! Z okazji Światowego Dnia Snu program roczny w specjalnej cenie – 199 zł! 🌙

Kończy się za:

Deklaracja zgodności wyrobu medycznego TERAPIABEZSENNOŚCI.PL

Wyrób medyczny Terapiabezsenności.pl oznaczony znakiem CE jest wyrobem medycznymi Klasy I, reguły 11, zgodnie z Załącznikiem VIII ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. sprawie wyrobów medycznych.

Deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.