Informacja o środkach unijnych

Informujemy, że Good Sleeper Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Celem głównym produktu Good Sleeper jest opracowanie ulepszonego interfejsu użytkownika aplikacji odtwarzającej cyfrowo poznawczo-behawioralną terapię bezsenności.

Wartość projektu: 1 100 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 880 000,00 PLN

Please be advised that Good Sleeper Sp. z o.o. started the implementation of a project co-financed by European funds. The main goal of the Good Sleeper product is to develop an improved user interface of an application that reproduces digitally cognitive-behavioral therapy for insomnia.

Project value: PLN 1,100,000.00
Contribution of European Funds: PLN 880,000.00