Deklaracja zgodności wyrobu medycznego

Wyrób medyczny Terapiabezsenności GoodSleeper oznaczony znakiem CE jest wyrobem medycznymi Klasy I, reguły 11, zgodnie z Załącznikiem VIII ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. sprawie wyrobów medycznych.

Deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.