Skuteczność aplikacji goodsleeper.pl

Aplikacje medyczne przechodzą specjalne procedury, które mają ocenić ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Są opracowane przez ekspertów specjalizujących się w leczeniu danego schorzenia i mają pomóc wprowadzić metody terapii, które są zalecane na dany problem. Taka właśnie jest nasza Terapia Bezsenności. Opiera się na głównej metodzie leczenia tego zaburzenia snu – terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności (CBT-I) i przeszła badanie potwierdzające jej skuteczność w walce z bezsennością. Zapraszamy do lektury artykułu na ten temat.

Kto prowadził badanie?

Nad przebiegiem badania czuwali naukowcy – specjaliści od zaburzeń snu (dr Małgorzata Fornal-Pawłowskadr Michał Skalski) oraz Błażej Mroziński, ekspert analizy danych z Uniwersytetu SWPS. To tam zostało przeprowadzone badanie, po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej tej uczelni. Wyniki badania były prezentowane podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna”, w trakcie sesji „Zastosowanie nowych technologii w terapii poznawczo-behawioralnej”.

Kim byli nasi badani i jak dotychczas radzili sobie z problemami ze snem?

Rekrutacja do badania odbywała się online i trwała od listopada 2020 roku do kwietnia 2021. Wykorzystano dwa kanały pozyskania chętnych do udziału w badaniu.

Pierwszym z nich była wewnętrzna platforma akademicka Uniwersytetu SWPS. Za jej pośrednictwem poproszono studentów tej uczelni o wypełnienie ankiet dotyczących snu. Tych, których odpowiedzi sugerowały objawy bezsenności, zaproszono do udziału w kolejnym etapie badania.  

Równolegle prowadzono rekrutację za pomocą kampanii w mediach społecznościowych (drugi kanał). Zachęcano w niej osoby, które cierpią na trudności w zasypianiu czy długie przebudzenia w nocy lub nad ranem do wzięcia udziału w badaniu nad skutecznością cyfrowego programu do poprawy snu. Osoby, które wyraziły zgodę na udział, wypełniały online te same ankiety, co studenci. 

W ten sposób udało się zebrać grupę 284 osób (w tym 129 studentów), które przeszły całe badanie. Wszyscy potwierdzili problemy ze snem, a 87% z nich odczuwało wpływ tych trudności na funkcjonowanie w ciągu dnia. U 137 objawy bezsenności utrzymywały się co najmniej od roku. Grupa z rekrutacji pozastudenckiej, licząca 155 osób była starsza. Średni wiek w tej grupie wyniósł 38,8 +/- 11 lat, a średni wiek studentów to 28,9 +/- 9,5 lat. 

Zdecydowaną większość badanej grupy stanowiły kobiety (235 osoby). Z badań populacyjnych wiemy, że rzeczywiście częściej niż mężczyźni cierpią na to zaburzenie snu, jednak dysproporcja między płciami w tym zakresie nie jest aż tak duża.  Mężczyzn ten problem również często dotyka. Czyżby kobiety chętniej szukały pomocy z powodu bezsenności lub były bardziej otwarte na udział w takich badaniach?

Badanych zapytano także o to, jak dotychczas radzili sobie z problemami ze snem. Pojawiło się sporo odpowiedzi dotyczących leków (leki nie są zalecane jako główna metoda na bezsenność) – 37,2% badanych potwierdziło, że przyjmowali preparaty nasenne dostępne bez recepty, a 28%, że przyjmowało leki nasenne wydawane na receptę. W badanej grupie 24,1% było u psychiatry z powodu bezsenności, a tylko 16,3% chodziło na psychoterapię z tego powodu.

Na czym polegało  badanie?

Po wypełnieniu ankiet wstępnych i zakwalifikowaniu do udziału w badaniu, uczestnicy byli losowo dzielni na dwie grupy – terapeutyczną i kontrolną. Pierwsza grupa otrzymywała dostęp do aplikacji zwierającej program Terapia Bezsenności – złożony z 6 cotygodniowych sesji poświęconych technikom terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności. Druga grupa (kontrolna) była poproszona o prowadzenie w tym czasie dziennika snu w aplikacji, a dostęp do programu otrzymywała dopiero po 5 tygodniach. 

Zastosowana procedura losowego przydziału na grupy nazywa się randomizacją i jest powszechnie stosowana w badaniach naukowych nad skutecznością leczenia. Dzięki niej można ocenić czy obserwowane na koniec badania zmiany są wynikiem zastosowanej interwencji terapeutycznej, której zostali poddani badani, a nie innych czynników (np. upływu czasu). Jeśli w grupie kontrolnej nie zajdzie zmiana w zakresie objawów bezsenności, a nastąpi ona w grupie terapeutycznej możemy wnioskować, że to aplikacja pomogła.  

Przez cały okres badania uczestnicy prowadzili cyfrowy dziennik snu opisując w nim jak spali minionej nocy, a po 6 tygodniach ponownie wypełniali ankiety, które uzupełniali na początku badania.

Jakie uzyskaliśmy wyniki?

Dane z dzienniczka snu prowadzonego w obu grupach w pierwszym tygodniu badania potwierdziły występowanie objawów bezsenności wśród badanych – trudności w zasypianiu oraz przedłużające się wybudzenia ze snu. Średni czas zasypiania w całej badanej grupie wynosił  ponad 40 minut, a średni czas przebudzeń w nocy lub nad ranem też około 40 minut. W grupie z rekrutacji pozastudenckiej objawy bezsenności były bardziej nasilone niż u studentów. Średnio spędzali oni w nocy bez snu 103,4 minuty.

Jak zmieniał się sen badanych w kolejnych tygodniach? W grupie kontrolnej (prowadzącej tylko dziennik snu) parametry snu utrzymywały się na podobnym poziomie. W grupie, która stosowała aplikację Terapia Bezsenności, z tygodnia na tydzień było widać stopniową poprawę snu.W ostatnim tygodniu objawy bezsenności zmniejszyły się w niej o 50%. Średni czas zasypiania mierzony dziennikiem snu skrócił się z 42,1 do 22,3 minut, a średni czas przebudzeń z 46 do 20 minut.

Znalazło to potwierdzenie w istotnym zmniejszeniu punktów uzyskanych na koniec badania w Ateńskiej Skali Bezsenności. Wynik powyżej 7 punktów w tej skali sugeruje występowanie bezsenności jako zaburzenia snu. W grupie kontrolnej wynik ten  nie zmienił się istotnie – początkowo było to 12 punktów, po 6 tygodniach 10,5 punktów. W grupie stosującej aplikację obserwowaliśmy zaś istotny spadek wyników w Ateńskiej Skali Bezsenności – z 12,3 punktów do 5,2 punktów. Badani z tej grupy zgłaszali też lepszą jakość i wydajność snu oraz samopoczucie w ciągu dnia.

Aż 81% badanych oceniło korzystanie z aplikacji Terapia Bezsenności jako pomocne i bardzo pomocne w poprawie ich snu.  Jest to dla nas imponująca informacja zwrotna dotycząca przydatności aplikacji w walce z bezsennością. Tylko 8 osób zgłosiło, że w związku z korzystaniem z cyfrowego programu nie obserwowali u siebie żadnej poprawy snu. 

Poprawa snu wśród osób stosujących aplikację była widoczna zarówno w grupie studentów, jak i w grupie rekrutowanej do badania poprzez media społecznościowe. W grupie z rekrutacji pozastudenckiej była ona bardziej widoczna, bo wyjściowo ich objawy były bardziej nasilone niż u studentów. Poniższe wykresy ilustrują uzyskane zmiany, z podziałem na grupę studentów i niestudentów. Niebieską linią przedstawiono wyniki grupy stosującej aplikację, a żółtą wyniki grupy kontrolnej (prowadzącej tylko dziennik snu). Na wykresach kołowych widać o ile bardziej efektywny był sen, w grupie, która przeszła aplikację.

GRUPA Z REKRUTACJI POZASTUDENCKIEJ (155 osób)

STUDENCI (129 osób)

Wnioski

Wyniki przeprowadzonego badania są bardzo obiecujące. Pokazują, że aplikacja Terapia Bezsenności pomaga w istotnym stopniu zmniejszyć problemy ze snem – skrócić zasypianie oraz przebudzenia w trakcie snu. I co więcej, badani sami oceniali, że było to dla nich pomocne w poprawie snu. W badaniu aplikacja była stosowana samodzielnie. Przypominamy jednak, że można ją łączyć także z tradycyjną opieką pod okiem specjalisty. Służą temu cotygodniowe raporty dotyczące snu i zaleceń, które można pobrać i pokazać lekarzowi lub psychoterapeucie. 

Aplikacja Terapia Bezsenności należy do nurtu terapii cyfrowych. Zajmują one istotne miejsce w medycynie snu, dzięki wielu badaniom, w których wykazało, że w taki sposób także można pomagać osobom dotkniętym zaburzeniami snu. Umożliwić im dostęp do metod o potwierdzonej skuteczności, takich jak  poznawczo-behawioralna terapia bezsenności. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym artykule: APLIKACJE DO POPRAWY SNU A TRADYCYJNE LECZENIE BEZSENNOŚCI.

Autor
Dr n. med. Małgorzata Fornal-Pawłowska

Masz problemy z bezsennością?

Skorzystaj z naszej aplikacji do terapii bezsenności.

10-dniowa gwarancja satysfakcji albo zwrot pieniędzy.

Dowiedz się więcej o bezsenności

  • Skuteczność aplikacji goodsleeper.pl

    Aplikacje medyczne przechodzą specjalne procedury, które mają ocenić ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Są opracowane przez ekspertów specjalizujących się w leczeniu danego schorzenia i mają pomóc wprowadzić metody terapii, które są zalecane na dany problem. Taka właśnie jest nasza Terapia Bezsenności. Opiera się na głównej metodzie leczenia tego zaburzenia snu – terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności (CBT-I) i przeszła badanie potwierdzające jej skuteczność w walce z bezsennością. Zapraszamy do lektury artykułu na ten temat.

  • Aplikacje do poprawy snu a tradycyjne leczenie bezsenności

    W dobie cyfryzacji, również świat medycyny staje się coraz bardziej zdigitalizowany. Na rynku pojawia się rozmaite aplikacje, które mają wspomagać proces leczenia różnych chorób. Wiele osób podchodzi jednak sceptycznie do takich rozwiązań. Uważają oni, że aplikacja nie może zastąpić tradycyjnego leczenia, że nie uwzględni ich indywidualnych problemów, a tym samym nie pomoże. Ile jest w tym prawdy? W jaki sposób działają aplikacje cyfrowe na bezsenność?

  • Skuteczność terapii bezsenności

    Głównym leczeniem zalecanym w przypadku bezsenności jest terapia poznawczo-behawioralna. Metoda ta prowadzi do istotnej poprawy snu, co potwierdzono w wielu badaniach prowadzonych na całym świecie. Jaka jest jej skuteczność i kto może skorzystać z tej terapii?